Veel gestelde vragen over de transitievergoeding

Lees hier de meest gestelde vragen over de transitievergoeding.

Vrijblijvend gesprek

 

FAQ

Enroute krijgt veel vragen over de transitievergoeding. Op de pagina gaan wij in op de meeste gestelde vragen. Staat je vraag er niet tussen of ben je benieuwd hoe je de vergoeding het beste kan besteden, neem dan contact met ons op.

Meest gestelde vragen over de transitievergoeding

 1. Actuele informatie over de transitievergoeding
 2. Wat is de hoogte van de transitievergoeding?
 3. Heb ik recht op een transitievergoeding?
 4. Hoe kan ik mijn transitievergoeding goed benutten?
 5. Transitievergoeding gebruiken voor outplacement?
 6. Heb ik recht op een transitievergoeding als ik ziek ben?

#1 Actuele informatie over de transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 heb je vanaf dag 1 van je arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding bij ontslag. Dus ook als je in de proeftijd wordt ontslagen! De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: je maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari 2023 maximaal € 89.000 bruto. Of, als uw jaarsalaris hoger is dan € 89.000, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

#2 Wat is de hoogte van de transitievergoeding in 2020?

De transitievergoeding is één derde van je loon per maand per gewerkt jaar. Als de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd geldt een evenredig deel daarvan. De maximale hoogte van de transitievergoeding is in 2022 €86.000 of, als het jaarloon hoger is, maximaal gelijk aan het loon over 12 maanden. Als je de transitievergoeding gebruikt voor outplacement of scholing, betaal je er geen belasting over en kun je het volledige brutobedrag benutten. Zodra je de transitievergoeding op je bankrekening ontvangt moet je er belasting over betalen.

#3 Heb ik recht op een transitievergoeding?

Als je ontslagen wordt heb je recht op een transitievergoeding (ook wel: ontslagvergoeding), dat staat in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Om in aanmerking te komen voor de transitievergoeding moet je een arbeidsovereenkomst hebben en het dienstverband moet op initiatief van je werkgever zijn opgezegd. Sinds januari 2020 heb je direct vanaf je eerste werkdag recht op een transitievergoeding, dus ook als je een kort uitzendcontract of een tijdelijk dienstverband hebt en zelfs als je nog in je proeftijd zit. Daarnaast kan je recht hebben op een transitievergoeding als zelf je arbeidscontract opzegt in verband met ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van je werkgever.

Uitzonderingen recht op transitievergoeding
Er is een aantal situaties waarbij je geen recht hebt op een transitievergoeding:

 1. Als je verwijtbaar of nalatig gehandeld hebt
 2. Als je nog geen 18 bent en gemiddeld minder dan 12 uur per week hebt gewerkt
 3. Als je ontslagen bent omdat je met pensioen gaat
 4. Als jouw werkgever aantoonbaar in financiële nood is
 5. Als in jouw cao een gelijkwaardige voorziening is opgenomen voor de transitievergoeding
 6. Als je een volgend tijdelijk contract bent aangegaan vóór het einde van jouw contract
 7. Als de werkgever je een gelijkwaardig contract aanbiedt voordat je contract afloopt
 8. Als de werkgever aanbiedt je contract te verlengen voordat het afloopt
 9. Als er lopende collectieve of individuele afspraken bestaan over vergoedingen of andere voorzieningen bij ontslag

#4 Hoe kan ik mijn transitievergoeding goed benutten?

De transitievergoeding is bedoeld om de overstap naar ander werk makkelijker te maken. Als je de transitievergoeding gebruikt voor outplacement of scholing, betaal je er geen belasting over en kun je het volledige brutobedrag benutten. Zodra je de transitievergoeding op je bankrekening ontvangt moet je er wél belasting over betalen.

Het is dus verstandig om goed na te denken over wat je met je transitievergoeding wilt doen. In bepaalde situaties is het aan te raden om met je transitievergoeding begeleiding in te kopen. Dit is vooral slim als je:

 1. Een afstand hebt tot de arbeidsmarkt
 2. Loopbaanvragen hebt
 3. Hulp nodig hebt bij je banenjacht
 4. Een opleiding wilt volgen om je kans op werk te vergroten

Als één van bovenstaande situaties op jou van toepassing is, ga dan op zoek naar een professional die jou hierbij kan helpen.

#5 Transitievergoeding gebruiken voor outplacement of loopbaanbegeleiding?

Als je de transitievergoeding gebruikt voor outplacement of loopbaanadvies betaal je geen belasting. Dat is aantrekkelijk! Vooral als je te maken hebt met een afstand tot de arbeidsmarkt, loopbaanvragen of hulp wilt bij je banenjacht.

Enroute is erin gespecialiseerd om mensen die een stap willen (of moeten) maken in hun loopbaan effectief op weg te helpen. Wil jij weten wat wij voor jou kunnen doen? Neem dan contact met ons op. Je vindt ons in Haarlem, Amsterdam, Alkmaar, Beverwijk, Hoofddorp, Leiden, Utrecht, Zaandam, Almere, Amstelveen, Heerhugowaard en Purmerend.

#6 Heb ik recht op een transitievergoeding als ik ziek ben?

Ben je 2 jaar ziek geweest en krijg je ontslag? Ook dan heb je recht op een transitievergoeding. Ziekte is dus géén uitzondering op de regel. Dat betekent dat je gewoon recht hebt op een vergoeding bij ontslag. Bovendien heeft de periode van ziekte geen invloed op de hoogte van je transitievergoeding.

Compensatieregeling transitievergoeding
Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor een betaalde transitievergoeding bij ontslag na 2 jaar ziekte. Zo wordt voorkomen dat werkgevers te maken krijgen met een opeenstapeling van kosten na 2 jaar loondoorbetaling bij ziekte.

Meer weten over onze aanpak bij outplacement?

023 529 94 53

Geopend tussen 09:00 - 17:00

Afspraak maken
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart