Bel mij terug

 

 

Premiescan

Een werkgever is inhoudingsplichtig voor de loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen, die hij afdraagt aan de Belastingdienst. Het gebeurt echter regelmatig dat werkgevers teveel premie afdragen of subsidiemogelijkheden niet (volledig) benutten. Het is zonde om dat gemorste geld te laten liggen. Wij helpen u om dit geld terug te halen met onze premiescan.

Het onderzoek richt zich op een drie-tal onderzoeksvelden, welke hieronder staan uitgewerkt.

1. Onbenutte subsidiegelden

Enroute brengt in kaart of sprake is van teveel betaalde loonbelasting, premies volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. Hiervan kan sprake zijn door het niet (optimaal) benutten van subsidiemogelijkheden ter stimulering van de werkgelegenheid. Wij zetten deze posten voor u op een rij en verzorgen de dossiervorming om onbenutte subsidies achteraf te verhalen.

2. Looncompensatie vanuit UWV

Heeft u iemand in dienst genomen die beschikt over een zogenoemde no-riskpolis of die voldoet aan de voorwaarden van de compensatieregeling? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van looncompensatie bij ziekte. De loonkosten tijdens ziekte kunnen wij bij UWV voor u verhalen. Enroute brengt hiervoor de werknemers met een no-risk polis in kaart en kijkt of is voldaan aan de voorwaarden voor de compensatieregeling. Wij verzorgen de dossiervorming om de no-risk polis toe te passen en kunnen het verzoek om looncompensatie voor u indienen bij UWV.

3. Werkhervattingskas (Whk)

Enroute controleert de juistheid van premieafdrachten en sociale lasten voor aangeleverde premielonen. Ook controleren wij de hoogte van door de Belastingdienst vastgestelde premiepercentages voor de werkhervattingskas (WGA-vast en WGA-flex). Dit zijn individuele premies die tot stand komen door instroom in de ziektewet en WGA-uitkeringen van (ex-) werknemers. Enroute bekijkt of u als werkgever hiervoor terecht verantwoordelijk wordt gehouden. Wij controleren de belaste instroom en corrigeren die waar nodig. Ook controleren wij de premieafdrachten & grondslagen over de bijbehorende premielonen.

Meer weten over onze premiescan?

Wilt u meer weten over onze premiescan? Lees dan onze brochure. Vragen of interesse? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Te veel afgedragen premies?
Wij vorderen ze voor u terug!

Bel me terug Gratis offerte

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
© 2024 Enroute B.V.
Website door VNK media en Daan Schaart